Miasto zdezynfekuje przystanki autobusowe

Kilkadziesiąt wiat przystankowych, ławki, barierki, a do tego węzeł przesiadkowy i publiczna toaleta – wszystkie te miejsca będą dezynfekowane. To kolejne kroki podejmowane przez magistrat w walce z szerzącą się w kraju epidemią koronawirusa. Prace te zaplanowano na najbliższą niedzielę, przy czym prowadzone będą również w nocy.
W obecnej sytuacji dezynfekcja tak wielu punktów w mieście ma przede wszystkim charakter prewencyjny. Chodzi bowiem o to, by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Wszystko to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
Specjalne ekipy pracować będą przede wszystkim w tych punktach, z których każdego dnia korzysta wielu mieszkańców. Dezynfekowany więc będzie węzeł przesiadkowy przy ul. Czaplnieckiej oraz toaleta publiczna znajdująca się na pl. Narutowicza. Do tego dochodzi 70 wiat przystankowych, a w ich obrębie ławki, poręcze czy kosze. Specjalnym płynem wirusobójczym czyszczone będą także punkty wymiany książek, czyli wszystkie „Literki B”.
Pracowników wyposażonych w specjalne kombinezony oraz sprzęt do dezynfekcji spotkamy zarówno w centrum, jak i na miejskich osiedlach. Akcja odkażania miasta rozpocznie się w niedzielę, 5 kwietnia. Prace prowadzone będą również w nocy z niedzieli na poniedziałek.
– Dezynfekcję newralgicznych punktów w naszym mieście zaplanowano tak, by nie kolidowała ona z codziennymi sprawami mieszkańców. Niedziela to dzień wolny, zatem i natężenie ruchu w mieście jest najmniejsze – mówi wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz. – Mieszkańców prosimy jednocześnie o to, by w poniedziałek, 6 kwietnia, starali się nie korzystać z miejsc siedzących na przystankach. Pamiętajmy też o przestrzeganiu wszystkich rozporządzeń rządu i stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
Podejmowane przez magistrat działania w walce z koronawirusem, szczególnie teraz, kiedy wprowadzone zostały kolejne obostrzenia, skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu możliwości rozprzestrzeniania się epidemii w naszym regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.